Нараївська середня школа I-IIIст.

Нараївська середня школа має давню і багату історію. Приміщення школи було збудовано у 1896-97р.р., згодом у 1957-58р.р. було здійснено добудову шкільного приміщення, що дало змогу збільшити кількість навчальних кабінетів. Картинка

За часу перебування Західної України в складі Австро-Угорщини і Польщі навчання здійснювалось польською мовою,рідною мовою викладалась релігія, якої навчав священник , навчали дітей і української мови. В школі було сім класів, в класах навчалось до 30 учнів. В 30р.р. школою керував Бойко.

Після закінчення Другої світової війни школа відновила свою роботу. В1947р. було здійснено перший випуск десятикласників Нараївської середньої школи. Директором школи в 1945-48р.р. був Керничний В.П., заступником по навчальній роботі Жигаловська А.К. В школі працювало 16 вчителів, всі вони були переважно з Східної України. Школа розташовувалась в чотирьох приміщеннях. В цей час в школі було створено піонерську і комсомольську організації, організовано бібліотеку, діяло учнівське самоврядування. Умови праці в цей час були важкими, бракувало приміщень для класів, в школі навчалось більше 400 учнів (1947-48н.р.-445учнів, 1948-49н.р.-389учнів,1949-50н.р.-347учнів). Навчання здійснювалось в дві зміни, також було відкрито вечірню семирічну школу сільської молоді, де навчались ті, хто не отримав освіти раніше. Не було окремого приміщення для вчительської кімнати та піонерської,для останньої в жовтні 1947 року виділили кімнату. Огляд школи в 1947році засвідчив, що ремонт школи здійснено поверхово, не було подвійних вікон, а деякі були забиті бляхою. В школі вчились діти не тільки з Нараєва, а також з інших сіл, їм доводилось щодня добиратись до школи, оскільки шкільний гуртожиток тоді ще не діяв. Але не дивлячись на труднощі було створено такі кабінети: історії-географії, природознавства-хімії, фізики, військовий, йшла робота по оформленню кабінетів і коридорів школи. Діяли такі гуртки: мовно-літературний, природничо-географічний, фізичний, фізкультурний, драматичний, діяв дитячий хор.

Навчальний день починався з загальношкільної фізичної зарядки, було розпочато роботу по створенню спортивного майданчика. 

Варто відзначити, що характерною рисою історії школи 45-55р.р. була велика плинність вчителів, фактично щороку вчительський колектив оновлювався на третину.

В березні 1948 року директором школи став Соломський Микола Федорович, його заступником була Лукашенко Оксана Арсенівна.

В цей час основною проблемою школи була велика кількість дітей, які не відвідували школу, перед класними керівниками стояло завдання вияснити причини і забезпечити явку учнів в школу. Навчання в школі в ці роки було платним, звільненими від плати були діти вчителів, сироти, інвалідів війни, переселенців з Польщі. Тих учнів, хто не оплатив навчання виключали (плата становила 75крб. за півріччя), виключенню підлягали також ті хто не встигав у навчанні. 

Нараївську середню школу в повоєнний період було відновлено однією з перших в Нараєві. В Нараєві-селі, на х.Чверті, х.Запуст і Шайбівці діяли початкові школи. В жовтні 1948року в школі в Нараєві-селі було відкрито 5 клас і з середньої школи було передано 40 учнів. Так само в лютому 1950року на базі Чвертівської початкової школи було відкрито 5 клас і з НСШ передано 15 учнів. 

Однією з сторінок історії школи кінця 40их років стала чергова заміна керівництва школи. В серпні-листопаді 1948 року школу очолював Задорожний Олександр Адріянович, його замінив Колдовський Олександр Євлампійович (листопад 1948-липень 1950 року), завучем школи був Калінський Іван Панасович.

В 1950 році вечірню школу для сільської молоді було перенесено на вулицю Лани, цікаво те, що на навчання туди направляв Бережанський військкомат, щоб призовники отримали початкову освіту.

Згідно указу виданого в серпні 1950 року по боротьбі з неписьменністю вчителів закріплювали за тими, хто взагалі не мав ніякої освіти і їх обов'язково треба було навчити грамоти (на кожного вчителя припадало по 2-3 неписьменних). Хоча, ще у 1955 році було здійснено черговий перепис неписьменних у віці від 16 до 50 років, таких виявлено 11 чоловік і за ними знову було закріплено вчителів. В цей же час було засновано загальношкільну газету "Комсомолець" , створено велику редакційну колегію.Великим досягненням школи було створення духового оркестру.

З 70років посилилась навчально-виховна робота, учні школи стали брати активну участь в шкільних та районних олімпіадах. Серед учнів відбувались змагання за звання громадського інструктора по видах спорту, громадянського судді. Йшла активна спортивна робота - присвоювались спортивні розряди з різних видів спорту, розряди ГТО. В 1973 році при Нараївській середній школі було створено санітарну дружину в яку входило 23 чоловік.

На початку 80их рр. гостро ставилось питання про досягнення 100% рівня відвідування учнями школи, хоча слід відзначити що саме з початку 80их рр. з'явилась тенденція по зменшенню кількості учнів ( в 1980-81 н.р.-268 учнів, в 1983-84 н.р.-195 учнів). Посилилась ідейна спрямованість виховного процесу, обов'язковими стали політінформації.

Варто відзначити, що в листопаді 1980 р. розпочали роботу по створенню в школі залу бойової і трудової слави, створено раду військово-патріотичного виховання в школі, діяв Клуб Інтернаціональної Дружби.

На початку 80их рр. почалось реформування системи освіти, не залишилась осторонь і НСШ, так в 1984р. було створено ланку тваринників по догляду за молодняком ВРХ при колгоспі "Більшовик", в січні 85 року створено ланку тваринників-майстрів машинного доїння на базі колгоспної ферми в складі 33 чоловік.

З початком перебудови відбулись певні зміни і в школі, так піонерську організацію ім. П.Морозова було перейменовано в честь воїна з Нараєва, який загинув при виконанні військової служби в Афганістані, піонерська організація стала носити ім'я Ігоря Погорілого. Хоча піонерська і комсомольська організації припинили своє існування в кінці 80рр.

Після здобуття Україною незалежності в школі почалось національне відродження було створено організацію "Молода Просвіта". Учні і вчителі школи проводять роботу по підвищенню результативності навчання, так за останні 10 років сім учнів школи отримали золоті і срібні медалі.

Вчителі і учні працюють з оптимізмом і вірою в майбутнєю. 

 З того часу директорами школи були:

 1.  Керничний В.П. – 1945 – 1947 рр.
 2.  Соломський М.Ф. – 1947 – 1948 рр.
 3.  Молдовський О.Є. – 1948 – 1951 рр.
 4.  Кручко Ю.В. – 1951 – 1955 рр.
 5.  Шевченко І.М. – 1955 – 1957 рр.
 6.  Мацкевич Є.С. – 1957 – 1959 рр.
 7.  Балук В.С. – 1959 – 1961 рр.
 8.  Жариков І.І. – 1961 – 1962 рр.
 9.  Рублено Г.К. – 1962 – 1963 рр.
 10.  Карпенко В.А. – 1963 – 1964 рр.
 11.  Гусак М.Г. – 1964 – 1965 рр.
 12.  Погорілий М.М. – 1965 – 1972 рр.
 13.  Іщенко І.С. – 1972 – 1974 рр.
 14.  Парубочий М.В. – 1974 – 1986 рр.
 15.  Видиш М.І. – 1986 – 1993 рр.
 16.  Окопний С.М. – 1993 – 1994 рр.
 17.  Сімора О.М. 1994 

Становлення української державності, відмова від тоталітарних методів управління державою і побудова громадянського суспільства передбачають орієнтацію на людину, націю, пріоритети духовної культури, визначають основні напрямки розвитку національно-патріотичного та морально-духовного виховання на сучасному етапі розвитку українського суспільства.

Основою усієї системи виховання повинна бути національна ідея, яка відіграє роль об`єднуючого, консолідуючого фактора у суспільному розвиткові, спрямованого на вироблення життєвої позиції людини, становлення її як особистості, як громадянина своєї держави.

Виховна робота в нашій школі проходить в рамках Всеукраїнського руху учнівської молоді "Моя земля – земля моїх батьків".

Класні керівники та класоводи проводять виховні заходи, які сприяють всебічному розвиткові особистості, мають індивідуальний підхід до кожного учня, розвивають творчі можливості учнів та їхні інтереси, формують трудові навички та навички здорового способу життя. Проводяться заходи по відзначенню державних, національних та релігійних дат, присвячених Дню незалежності, Дню Конституції, Дню соборності України, утворення Повстанської Армії, Шевченківських днів, Різдвяних та Великодніх свят. Проводяться урочисті збори, вечори пам`яті, інформаційно-просвітницькі години, виховні заходи, які мають позитивне значення у реалізації засад національно-патріотичного та морально- духовного виховання.

Слід відзначити роботу педагога-організатора Фортуни Любові Ярославівни та вчителя музики Пашулі Олега Володимировича, які велику роботу проводять в школі і громадському житті села в національно-патріотичному вихованню учнів. Багато зусиль і вміння у виховання учнів вкладають класоводи: Ребрик О.М., Красниця М.Й., Шадура С.С. Велику роботу з учнями проводять класні керівники: Яремчук Л.О., Здебська К.Г., Горен С.Є.

Учні нашої коли беруть участь у районних та обласних конкурсах-оглядах, змаганнях і відзначені грамотами. Треба належне віддати вчительці Проскуренко С.М. яка зуміла знайти і виділити талановитих учнів нашої школи і представити їхні роботи в районі та області. Це учні Чуловський Мирон (представляв вишивку) та Бойко Ярослав (малюнки).

Виховна робота школи спрямована на:
- створення необхідних умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних та власних інтересів;
- формування національної свідомості і людської гідності;
- любові до рідної землі, родини, свого народу, бажання працювати задля розквіту держави, готовності її захищати;
- виховання правової культури – поваги до Конституції, державної символіки;
- формування мовної культури;
- утвердження принципів загальнолюдської моралі, правди, справедливості, милосердя, патріотизму, доброти.

Учнівське самоврядування – це реальний шлях демократизації школи, тому функціонує при Нараївській школі з метою забезпечення виконання молоддю своїх обов`язків перед державою, суспільством, захисту їх прав, сприяє створенню умов розвитку особистості, інтересів, самореалізації молодої людини, формування у неї навичок, вмінь громадської діяльності, організатора, молодіжного лідера.

 Основними завданнями органів молодіжного самоврядування є:
- забезпечення реалізації і захисту прав та законних інтересів молоді, здійснення своїх обов`язків, стимулювання їх діяльності;
- сприяння навчальній, творчій, пошуковій, культурно – просвітницькій діяльності школярів;
- сприяння у створенні належних умов проживання, відпочинку, естетичного, морально – гігієнічного розвитку учнівської молоді.

В структуру учнівського самоврядування входить шість секторів: навчальний, громадсько-корисної діяльності, дисципліни та порядку, спортивно-масовий, соціально – шефської допомоги, соціологічно-інформативний.

Зокрема кожен сектор охоплює свої завдання та в загальному сприяє у пошуково - дослідницькій роботі, у догляді за могилами, пам`ятними знаками героїв національно - визвольних змагань, беруть участь у роботі експедиції "Краса та біль України", "Любіть Україну, вишневу свою", "Мій край".

Силами учнівського самоврядування проведено ряд виховних заходів на різні тематики, зокрема: "Як ви умирали, вам сурми не грали", "Мій край – моя історія жива", КВН та ряд інших заходів.

Учнівське самоврядування ЗШ I-III ст.. с. Нараїв свою роботу тісно пов`язує з роботою товариства "Молода просвіта" в рамках ВРУМ "Моя земля – земля моїх батьків".

 

Вгору